Aktivity

Absolventské setkání u kávy 

V pořadí další setkání Absolventského klubu UHK se konalo na začátku června přímo na půdě vysoké školy. Absolventi a absolventky Univerzity Hradec Králové tak měli další možnost se mezi sebou ještě lépe poznat. 

JobStart FESTIVAL na UHK

Na jaře se na Univerzitě Hradec Králové konal JobStart Festival. Akce přinesla svět pracovních příležitostí a plno zábavy. 

             Absolventi mají za sebou online setkání

První březnový týden patřil našim absolventům. Společně se spojili pomocí online platformy, aby si předali poznatky, postřehy, a hlavně aby se mezi sebou lépe poznali. Letošním cílem Absolventské klubu Univerzity Hradec Králové je totiž podporovat networking a vytvořit takovou komunitu absolventů, pro kterou bude prioritou především prohlubovat přátelství a vazby na jejich alma mater.

Studentské projekty - business snídaně

Studenti z Univerzity Hradec Králové z výběrového projektu propojení s praxí se účastnili dvou setkání obchodních snídaní pod hlavičkou Business Friends s majiteli a manažery královéhradeckých firem.

Cílem studentů byla sebeprezentace, výstup z komfortní zóny, získání informací a znalostí od majitelů a manažerů firem z různých oborů, v neposlední řadě si vyzkoušet business networking - práci se ziskem a udržování kontaktů.

Naši členové a hosté, majitele firem ochotně věnovali a sdíleli zkušenosti z obchodu, managementu, marketingu, logistiky, techniky, HR a osobního balancu, které mnohdy za již dvě až tři desetiletí získali ať už vlastním studiem, praxí či stylem pokusu a omylu, protože informace o podnikání tak bohaté jako dnes nebyly dostupné.

Absolventi - Kulatý stůl

První Kulatý stůl, resp. úvodní setkání absolventů, se uskutečnilo na půdě UHK 4. 11. 2021. Forma osobního setkání a epidemiologických okolností umožnila účast pouze do deseti účastníků.

Absolventi měli příležitost se vyjádřit k tomu, co by uvítali, jak jsou ochotni se do klubu zapojit, jakou by měl mít klub atmosféru, jaké benefity by z členství klubu mohly vzejít a mnoho dalšího. Výstupem tohoto setkání bylo přání nastavit určitou pravidelnost setkávání absolventů, a to v různých prostředích. Nejen na akademické půdě.