JOBSTART VELETRH

 • Akce vás propojí se studujícími Univerzity Hradec Králové! 
 • Budete mít jedinečnou možnost poznat své budoucí zaměstnance! 
 • Dáte vědět, jak to u vás ve firmě chodí! 
 • Získáte stážistu coby zajímavou posilu Vašeho týmu!

*možnost přihlášení je do 25. 10. 2024. Poté v případě zájmu nejdříve telefonicky kontaktovat Michaelu Škeříkovou 
na tel: 737 227 188. 

MÍSTO: Budova A, UHK
DATUM: 5. 11. 2024
ČAS: 9:30 - 14:30

PRO KOHO JE ÚČAST NA VELETRHU URČENA? 

Pro studenty

Studenti,

 • Prozkoumejte, jak to chodí na trhu práce!
 • Poznejte své budoucí nadřízené a spolupracovníky!
 • Získejte kontakty, užitečné informace!
 • Najděte si brigádu a nebo stáž!  
 • Zjistěte, kam se může ubírat Vaše budoucí kariéra, objevte širokou nabídku zaměstnavatelů!

Pro zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé,

 • Využijte příležitosti představit svou firmu budoucím absolventům Univerzity Hradec Králové!
 • Oslovte své potenciální nové kolegy!
 • Dejte vědět případným novým  zaměstnancům, jak to u vás chodí!
 • Staňte se naším TOP zaměstnavatelem!
 • Získejte stážistu coby zajímavou posilu Vašeho týmu!

Pro střední školy

Milí kolegové/kolegyně ze škol 

 • Přijďte k nám na Univerzitu Hradec Králové poznat budoucí pedagogy!
 • Vybrat si můžete ze dvou variant: 

JAK TO U NÁS V DEN AKCE VYPADÁ?

Veletrh se odehrává na budově A, tedy ve vstupní budově univerzity, kde se nachází také univerzitní knihovna, Kampus bistro UHK nebo kafekára se zázemím stolků. Veletrhu se tedy přirozeně účastní i studující, kteří v daný den přicházejí do školy. 

JAK SE CHCETE NA AKCI PREZENTOVAT?

Milí zaměstnavatelé, v jakém rozsahu je pro vás nejlepší se prezentovat?

Vybrat můžete úplně základní variantu nebo se stát partnerem akce s největším dosahem.

BASIC
2000 Kč
Základní vstupné pro 1 osobu. možnost pohybu v areálu a distribuce reklamních materiálů v průběhu akce.
1 osoba
mobilní
PLUS
5000 Kč
Nízkorozpočtová varianta vhodná pro společnosti prezentující se například workshopem. Poskytuje základní zázemí připravené univerzitou.
2 osoby
Zázemí 2 m2
stolek
EXTRA
14000 Kč
6 osob
zázemí až 10 m2
nástěnka
catering
prezentace na soc.sítích
možnost umístit banner v budově A po dobu 1 měsíce
zařazení do průběžné "stopovací" hry pro studenty
vydávání ticketů do tomboly studentům
možnost výběru umístění stánku v budově
PARTNER
20000 Kč
Max 2 partneři akce
počet osob dle přání vystavovatele
podpora asistentky
zázemí dle potřeb vystavovatele
nástěnka - počet dle potřeb
prezentace na soc. sítích
prezentace na webu dle potřeb vystavovatele
banner v budově A po dobu 3 měsíců
logo na pozvánkách na akci
prezentace na webu KC po dobu 6 měsíců
výběr místa dle přání vystavovatele

JAKÉ JSOU DOPROVODNÉ AKTIVITY VELETRHU? 

TOMBOLA

= příležitost zviditelnění, upřednostnění, spojení se vstřícností, podporováním, příjemným zážitkem pro studenty.

Vystavovatelé, kteří se zapojí do tomboly, budou rovněž zapojeni do herní karty pro návštěvníky akce. Tj. student bude motivován jejich stánek navštívit v rámci průběžné veletržní hry. 

Co je průběžná veletržní hra?
Jedná se o doprovodnou aktivitu, která studentům gamifikuje účast na veletrhu. Student při vstupu obdrží herní kartu. Když se dostaví na stánek vystavovatele, který se zapojil do tomboly a projeví o něj zájem, tj. naváže například hovor, obdrží od takového vystavovatele samolepku do herní karty a rovněž kartičku do tomboly. 
Vyplněnou herní kartu může student směnit za svačinku nebo kávu.
Kartičku do tomboly může vyplnit a vhodit do osudí. Čím více kartiček v tombole, tím větší šance na výhru.

Předmětem příspěvku tomboly může být následující:

 • Věcný dar – prezentační předměty vystavovatele, jiné předměty užitné hodnoty pro cílovou skupinu (student)
 • Voucher – podmínkou je, že využití voucheru je skutečně realizovatelné, konkrétní, časově omezené a přínosné s respektem k cílové skupině (student, absolvent).
 • Nabídka spolupráce – alternativa voucheru. Příklady: pozvání na zkušební den v dané společnosti, týden/měsíc … placené brigády, stáž, pracovní poměr apod.

Pozn. do tomboly budou přijímány pouze takové dary, které budou mít formu dárkového balení. (Tj. např.: balení propisek v celofánovém sáčku s mašlí ano … hrst notýsků s logem ne). Vouchery a nehmotné příspěvky do tomboly musí mít dárkový vizuál.

Cena modulu: 0 Kč

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

VZDĚLÁVACÍ PREZENTACE

Jedná se o doprovodnou aktivitu veletrhu, která umožní se zaměstnavatelům prezentovat dlouhodobě, cíleněji, v čase, kdy si student zvolí.

Využití prezentace v rámci vzdělávacího bloku není podmíněno osobní účastí zaměstnavatele na půdě UHK v den konání JobStartu.

Podmínky využití:

 • Zveřejňována budou pouze videa se vzdělávacím obsahem. Prezentační část zadavatele může být součástí, ne však v rozsahu větším než 5 minut.
 • Zaměstnavatel zašle odkaz na video v rozsahu max 20 minut na adresu karierni.centrum@uhk.cz.
 • Po schválení obsahové hodnoty videa bude video zařazeno do playlistu vzdělávacího obsahu JobStartu.
 • Podmínkou publikace videa je řádně uhrazená faktura dle data splatnosti, nejpozději však do dne konání daného modulu JobStartu. 

Kde bude prezentační vzdělávací video publikováno?

 • Web Kariérního centra - www.karierni-centrum.cz; po dobu 6 měsíců
 • Fb Kariérníno centra - Kariérní centrum UHK
 • Fb UHK point - UHK point
 • Obrazovky na budově A v průběhu veletrhu JobStart
 • Prezentační oddychová místnost se základním cateringem pro studenty v průběhu konání veletrhu JobStart

Kariérní centrum si vyhrazuje právo nepublikovat videa zaměstnavatelů, která vyhodnotí jako nedostatečně v souladu se vzdělávacími cíly UHK, videa s převažující prezentační částí, rovněž taková, která náborově iniciují studenty k odklonění se od záměru studia.

Cena modulu: 3000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM z akce

Vzhledem k tomu, že s ohledem na GDPR není možné pořizovat externí audiovizuální záznamy, umožňujeme vystavovatelům použít video natočené pro potřeby Kariérního centra UHK. 

 • Rozsah videa: 50 - 90 vteřin
 • Doba dodání: max 60 dní od konání akce
 • Součástí videa: 
  • zdravice vystavovatele
  • záběr na stánek a aktivitu na něm
  • kontextové informace o tom, čím se společnost zabývá (slovem nebo pomocí titulků, dle domluvy)
  • odkaz na webové stránky 

Příprava od zaměstnavatele: (nutno dodat nejpozději 1 den před konáním JobStartu)

 • logo společnosti
 • otázky, na něž bude v rámci videa odpovídat
 • informaci o své společnosti v rozsahu max 5 vět, která bude v rámci videa prezentována

Podmínkou realizace videa je úhrada platby za službu nejpozději 1 den před konáním JobStartu.

Cena modulu: 5000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

NABÍDKA STÁŽE NA WEBU KARIÉRNÍHO CENTRA

Umístění nabídky vámi nabízené stáže pro studenty na webu Kariérního centra. Pop-up nabídka s přímým proklikem na kontaktní formulář.

Možnost získat stážisty do své firmy s potenciálem navázání dlouhodobé spolupráce.

Cena modulu: 3000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

DŮLEŽITÉ! Pravidla rezervací vystavovatelských míst

Protože kapacita JobStartu u nás je konečná, pro obsazení vystavovatelských míst platí uvedená pravidla.


Přednost mají zaměstnavatelé:

 • prezentující se poprvé
 • jejichž obor srozumitelně koresponduje s vyučovanými obory a zaměřením fakult (pedagogická, filozofická, přírodovědecká, informatiky a managementu)
 • nabízejí mzdu postavenou na fixní odměně, nikoliv na provizní složce
 • preferují variantu extra a vyšší, tj. kompletní balíček vystavovatelů
 • respektují standardní délku splatnosti faktur

Poznámka:

 • Kariérní centrum si ponechává výsadu nepřijmout rezervaci vystavovatele na základě oborové obsazenosti veletrhu nebo z vnitřních organizačních důvodů

Jaký bude další postup poté, co se na JobStart zaregistrujete?

 1. Po odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře se s Vámi spojíme a vše si potvrdíme.
 2. V následujících týdnech s Vámi budeme ladit přípravné práce. Vyžádáme si podklady pro to, abychom Vás mohli prezentovat na půdě univerzity a domluvíme se na dalších organizačních věcech.
 3. Před termínem JobStartu Vám podáme bližší informace. 
 4. V den JobStartu budete mít zajištěn přístup do budovy hodinu před zahájením akce. My tam budeme také, abychom společně s Vámi prožili den plný dojmů 🙂 

Potřebujete více informací? 

Volejte nebo pište! Rádi cokoliv doplníme.

 

Bc. Michaela Škeříková

administrativa, konzultace a organizace

Ing. Mgr. Ivana Bauerová

projektová manažerka, JobStart

Bc. Jakub Stránský

event specialista Kariérního centra, organizace