JOBSTART VELETRH

Pro rezervaci Vaší účasti na VELETRHU vyplňte, prosím, objednávkový formulář.

Poznámka: vysvětlení jednotlivých služeb, které je možné v rámci veletrhu doobjednat, je níže pod registračním formulářem.
Možnost přihlášení je do 25. 10. 2024. Poté v případě zájmu nejdříve telefonicky kontaktovat Michaelu Škeříkovou (737 227 188). 

Máme zájem o účast na Jobstart VELETRHU:
Varianta účasti vystavovatele *
Další možnosti zapojení se do VELETRHU

JAK SE CHCETE NA AKCI PREZENTOVAT?

Milí zaměstnavatelé, v jakém rozsahu je pro vás nejlepší se prezentovat?

Vybrat můžete úplně základní variantu nebo se stát partnerem akce s největším dosahem.

BASIC
2000 Kč
Základní vstupné pro 1 osobu. možnost pohybu v areálu a distribuce reklamních materiálů v průběhu akce.
1 osoba
mobilní
PLUS
5000 Kč
Nízkorozpočtová varianta vhodná pro společnosti prezentující se například workshopem. Poskytuje základní zázemí připravené univerzitou.
2 osoby
Zázemí 2 m2
stolek
EXTRA
14000 Kč
6 osob
zázemí až 10 m2
nástěnka
catering
prezentace na soc.sítích
možnost umístit banner v budově A po dobu 1 měsíce
zařazení do průběžné "stopovací" hry pro studenty
vydávání ticketů do tomboly studentům
možnost výběru umístění stánku v budově
PARTNER
20000 Kč
Max 2 partneři akce
počet osob dle přání vystavovatele
podpora asistentky
zázemí dle potřeb vystavovatele
nástěnka - počet dle potřeb
prezentace na soc. sítích
prezentace na webu dle potřeb vystavovatele
banner v budově A po dobu 3 měsíců
logo na pozvánkách na akci
prezentace na webu KC po dobu 6 měsíců
výběr místa dle přání vystavovatele

JAKÉ JSOU DOPROVODNÉ AKTIVITY VELETRHU?

TOMBOLA

= příležitost zviditelnění, upřednostnění, spojení se vstřícností, podporováním, příjemným zážitkem pro studenty.

Vystavovatelé, kteří se zapojí do tomboly, budou rovněž zapojeni do herní karty pro návštěvníky akce. Tj. student bude motivován jejich stánek navštívit v rámci průběžné veletržní hry. 

Co je průběžná veletržní hra?
Jedná se o doprovodnou aktivitu, která studentům gamifikuje účast na veletrhu. Student při vstupu obdrží herní kartu. Když se dostaví na stánek vystavovatele, který se zapojil do tomboly a projeví o něj zájem, tj. naváže například hovor, obdrží od takového vystavovatele samolepku do herní karty a rovněž kartičku do tomboly. 
Vyplněnou herní kartu může student směnit za svačinku nebo kávu.
Kartičku do tomboly může vyplnit a vhodit do osudí. Čím více kartiček v tombole, tím větší šance na výhru.

Předmětem příspěvku tomboly může být následující:

 • Věcný dar – prezentační předměty vystavovatele, jiné předměty užitné hodnoty pro cílovou skupinu (student)
 • Voucher – podmínkou je, že využití voucheru je skutečně realizovatelné, konkrétní, časově omezené a přínosné s respektem k cílové skupině (student, absolvent).
 • Nabídka spolupráce – alternativa voucheru. Příklady: pozvání na zkušební den v dané společnosti, týden/měsíc … placené brigády, stáž, pracovní poměr apod.

Pozn. do tomboly budou přijímány pouze takové dary, které budou mít formu dárkového balení. (Tj. např.: balení propisek v celofánovém sáčku s mašlí ano … hrst notýsků s logem ne). Vouchery a nehmotné příspěvky do tomboly musí mít dárkový vizuál.

Cena modulu: 0 Kč

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

VZDĚLÁVACÍ PREZENTACE

Jedná se o doprovodnou aktivitu veletrhu, která umožní se zaměstnavatelům prezentovat dlouhodobě, cíleněji, v čase, kdy si student zvolí.

Využití prezentace v rámci vzdělávacího bloku není podmíněno osobní účastí zaměstnavatele na půdě UHK v den konání JobStartu.

Podmínky využití:

 • Zveřejňována budou pouze videa se vzdělávacím obsahem. Prezentační část zadavatele může být součástí, ne však v rozsahu větším než 5 minut.
 • Zaměstnavatel zašle odkaz na video v rozsahu max 20 minut na adresu karierni.centrum@uhk.cz.
 • Po schválení obsahové hodnoty videa bude video zařazeno do playlistu vzdělávacího obsahu JobStartu.
 • Podmínkou publikace videa je řádně uhrazená faktura dle data splatnosti, nejpozději však do dne konání daného modulu JobStartu. 

Kde bude prezentační vzdělávací video publikováno?

 • Web Kariérního centra - www.karierni-centrum.cz; po dobu 6 měsíců
 • Fb Kariérníno centra - Kariérní centrum UHK
 • Fb UHK point - UHK point
 • Obrazovky na budově A v průběhu veletrhu JobStart
 • Prezentační oddychová místnost se základním cateringem pro studenty v průběhu konání veletrhu JobStart

Kariérní centrum si vyhrazuje právo nepublikovat videa zaměstnavatelů, která vyhodnotí jako nedostatečně v souladu se vzdělávacími cíly UHK, videa s převažující prezentační částí, rovněž taková, která náborově iniciují studenty k odklonění se od záměru studia.

Cena modulu: 3000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM z akce

Vzhledem k tomu, že s ohledem na GDPR není možné pořizovat externí audiovizuální záznamy, umožňujeme vystavovatelům použít video natočené pro potřeby Kariérního centra UHK. 

 • Rozsah videa: 50 - 90 vteřin
 • Doba dodání: max 60 dní od konání akce
 • Součástí videa: 
  • zdravice vystavovatele
  • záběr na stánek a aktivitu na něm
  • kontextové informace o tom, čím se společnost zabývá (slovem nebo pomocí titulků, dle domluvy)
  • odkaz na webové stránky 

Příprava od zaměstnavatele: (nutno dodat nejpozději 1 den před konáním JobStartu)

 • logo společnosti
 • otázky, na něž bude v rámci videa odpovídat
 • informaci o své společnosti v rozsahu max 5 vět, která bude v rámci videa prezentována

Podmínkou realizace videa je úhrada platby za službu nejpozději 1 den před konáním JobStartu.

Cena modulu: 5000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

NABÍDKA STÁŽE NA WEBU KARIÉRNÍHO CENTRA

Umístění nabídky vámi nabízené stáže pro studenty na webu Kariérního centra. Pop-up nabídka s přímým proklikem na kontaktní formulář.

Možnost získat stážisty do své firmy s potenciálem navázání dlouhodobé spolupráce.

Cena modulu: 3000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

DŮLEŽITÉ! Pravidla rezervací vystavovatelských míst

Protože kapacita JobStartu u nás je konečná, pro obsazení vystavovatelských míst platí uvedená pravidla.


Přednost mají zaměstnavatelé:

 • prezentující se poprvé
 • jejichž obor srozumitelně koresponduje s vyučovanými obory a zaměřením fakult (pedagogická, filozofická, přírodovědecká, informatiky a managementu)
 • nabízí studentům pracovní podmínky vycházející ze Zákoníku práce, tj. nikoliv práce na ŽL
 • nabízejí mzdu postavenou na fixní odměně, nikoliv na provizní složce
 • preferují obsáhlejší balíček služeb
 • respektují standardní délku splatnosti faktur

Poznámka:

 • Kariérní centrum si ponechává výsadu nepřijmout rezervaci vystavovatele na základě oborové obsazenosti veletrhu nebo z vnitřních organizačních důvodů

Jaký bude další postup poté, co se na JobStart zaregistrujete?

 1. Po odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře se s Vámi spojíme a vše si potvrdíme.
 2. V následujících týdnech s Vámi budeme ladit přípravné práce. Vyžádáme si podklady pro to, abychom Vás mohli prezentovat na půdě univerzity a domluvíme se na dalších organizačních věcech.
 3. Před termínem JobStartu Vám podáme bližší informace.
 4. V den JobStartu budete mít zajištěn přístup do budovy hodinu před zahájením akce. My tam budeme také, abychom společně s Vámi prožili den plný dojmů 🙂 

JAK TO U NÁS V DEN AKCE VYPADÁ?

Potřebujete se domluvit osobně?

Ing. Mgr. Ivana Bauerová

projektová manažerka

Bc. Michaela Škeříková

administrativa, konzultace a organizace