Informace pro absolventy

KDY: neděle 28. 5. 2023
KDE: altánek u rybníku Výskyt
ČAS: vycházka od 10:00, opékání 12:00–14:00
SRAZ: 10:00 u Kafekáry na parkovišti u Lesního hřbitova

Absolventské opékání

TRASA: společně projdeme (potichu) Lesním hřbitovem k Hradišti, kde nás čeká malá hra. Ocení zvláště děti. Pokračovat budeme lesem k rybníku Výskyt, kde na nás bude od 12:00 hodin čekat roztopené ohniště, buřtíky, chleba i pití. Délka dopolední trasy je cca 6,5 km a je přístupná i pro kočárky.

S SEBOU: cokoliv dalšího na opékání, případně cokoliv, co zabaví děti pro dobu v průběhu opékání (míč, lodičku na rybník, …)

DŮLEŽITÉ: Kapacita je omezena. Akce je pro členy Absolventského klubu UHK zdarma.

Naše UHK - naše srdeční záležitost.

Nabízíme vám možnost zůstat ve spojení se svou alma mater. Od roku 1959 vyšly z Univerzity Hradec Králové s naším diplomem v ruce desítky tisíc absolventů, kteří šíří dobré jméno univerzity ve všech koutech republiky i světa. Na každého z vás jsme hrdí!

Obnovte kontakt s bývalými spolužáky a setkejte se spolu na půdě školy, sledujte dění na univerzitě a zapojte se do života na UHK, odhalte benefity pro registrované absolventy.

Staňte se členy našeho Absolventského klubu a zapojte se do aktivit, které pro vás připravujeme.

Vstup do Absolventského klubu

Pojďme společně pokračovat a vzájemně se doplňovat. Jsme na vás pyšní!

CO JE ZA NÁMI! 

Absolventské vánoční deskobraní

V předvánočním čase jsme se absolventy Univerzity Hradec Králové sešli na půdě vysoké školy. Zahráli jsme si několik deskových her a navázali nové kontakty. Děkujeme za účast 🙂 

         Absolventský seznamovák 

Radost, nové nápady, hory, příroda, deskovky, zpívání, inspirace, pohyb, komunikace, přijetí, přátelství, legrace. Tak tato slova přesně vystihují Absolventský seznamovák. Děkujeme za skvělou náladu a těšíme se na spolupráci. 

Absolventské setkání u kávy 

V pořadí další setkání Absolventského klubu UHK se konalo na začátku června přímo na půdě vysoké školy. Absolventi a absolventky Univerzity Hradec Králové tak měli další možnost se mezi sebou ještě lépe poznat. 

První březnový týden patřil našim absolventům. Společně se spojili pomocí online platformy, aby si předali poznatky, postřehy, a hlavně aby se mezi sebou lépe poznali. Letošním cílem Absolventské klubu Univerzity Hradec Králové je totiž podporovat networking a vytvořit takovou komunitu absolventů, pro kterou bude prioritou především prohlubovat přátelství a vazby na jejich alma mater.

Absolventi UHK mají za sebou online setkání

        Kulatý stůl 

První Kulatý stůl, resp. úvodní setkání absolventů, se uskutečnilo na půdě UHK 4. 11. 2021. Forma osobního setkání a epidemiologických okolností umožnila účast pouze do deseti účastníků. Absolventi měli příležitost se vyjádřit k tomu, co by uvítali, jak jsou ochotni se do klubu zapojit, jakou by měl mít klub atmosféru, jaké benefity by z členství klubu mohly vzejít a mnoho dalšího. Výstupem tohoto setkání bylo přání nastavit určitou pravidelnost setkávání absolventů, a to v různých prostředích. Nejen na akademické půdě.

Chcete o Absolventském klubu mluvit přímo s námi?

Máte zajímavý nápad, nabídku, připomínku? Neváhejte a ozvěte se nám hned. 

Ing. Mgr. Ivana Bauerová

projektová manažerka, kariérní poradenství

Bc. Michaela Vančurová

administrativa, konzultace a organizace