• Akce, která vás propojí se studenty a studentkami vysoké školy! 
 • Budete mít jedinečnou možnost poznat své budoucí zaměstnance! 
 • Dáte vědět, jak to u vás ve firmě chodí! 
 • Získáte stážistu coby zajímavou posilu Vašeho týmu!

MÍSTO: Univerzita Hradec Králové,
budova A

TERMÍNY 

PRO KOHO JE VELETRH URČEN? 

Pro studenty

Studenti,

 • Prozkoumejte, jak to chodí na trhu práce!
 • Poznejte své budoucí nadřízené a spolupracovníky!
 • Získejte kontakty, užitečné informace!
 • Najděte si brigádu a nebo stáž!  
 • Zjistěte, kam se může ubírat Vaše budoucí kariéra, objevte širokou nabídku zaměstnavatelů!

Pro zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé,

 • Využijte příležitosti představit svou firmu budoucím absolventům Univerzity Hradec Králové!
 • Oslovte své potenciální nové kolegy!
 • Dejte vědět případným novým  zaměstnancům, jak to u vás chodí!
 • Staňte se naším TOP zaměstnavatelem!
 • Získejte stážistu coby zajímavou posilu Vašeho týmu!

JARO X PODZIM? 

JobStart VELETRH se u nás na Univerzitě Hradec Králové koná 2x ročně. Vždy na jaře a na podzim. 

JARNÍ JOBSTART 

Svěží formát, který vás v odlehčené atmosféře propojí se studujícími univerzity. Jarní JobStart ladíme festivalově a dáváme prostor pro větší prezentaci studujících

PODZIMNÍ JOBSTART

Podzimní JobStart je více tradiční a má vzdělávací přesah. Pro studující připravujeme edukativní aktivity, které je připraví na trh práce. 

PODÍVEJTE SE, JAK TO U NÁS V DEN AKCE VYPADÁ

Veletrh se odehrává na budově A, tedy ve vstupní budově univerzity, kde se nachází také univerzitní knihovna a kafekára se zázemím stolků. Veletrhu se tedy přirozeně účastní i studenti, kteří v daný den přicházejí do školy. 

Milí zaměstnavatelé, v jakém rozsahu je pro vás nejlepší se prezentovat?

Vybrat můžete úplně základní variantu nebo se stát partnerem akce s největším dosahem.

BASIC
1500 Kč
Základní vstupné pro 1 osobu. možnost pohybu v areálu a distribuce reklamních materiálů v průběhu akce.
1 osoba
mobilní
PLUS
4000 Kč
Nízkorozpočtová varianta vhodná pro společnosti prezentující se například workshopem. Poskytuje základní zázemí připravené univerzitou.
2 osoby
Zázemí 2 m2
stolek
EXTRA
12000 Kč
6 osob
zázemí až 10 m2
nástěnka
catering
prezentace na soc.sítích
možnost umístit banner v budově A po dobu 1 měsíce
zařazení do průběžné "stopovací" hry pro studenty
vydávání ticketů do tomboly studentům
možnost výběru umístění stánku v budově
PARTNER
20000 Kč
Max 2 partneři akce
počet osob dle přání vystavovatele
podpora asistentky
zázemí dle potřeb vystavovatele
nástěnka - počet dle potřeb
prezentace na soc. sítích
prezentace na webu dle potřeb vystavovatele
banner v budově A po dobu 3 měsíců
logo na pozvánkách na akci
prezentace na webu KC po dobu 6 měsíců
výběr místa dle přání vystavovatele

DOPROVODNÉ AKTIVITY VELETRHU

TOMBOLA

= příležitost zviditelnění, upřednostnění, spojení s se vstřícností, podporováním, příjemným zážitkem pro studenty.

Vystavovatelé, kteří se zapojí do tomboly, budou rovněž zapojeni do herní karty pro návštěvníky akce. Tj. student bude motivován jejich stánek navštívit v rámci průběžné veletržní hry. 

Co je průběžná veletržní hra?
Jedná se o doprovodnou aktivitu, která studentům gamifikuje účast na veletrhu. Student při vstupu obdrží herní kartu. Když se dostaví na stánek vystavovatele, který se zapojil do tomboly a projeví o něj zájem, tj. naváže například hovor, obdrží od takového vystavovatele samolepku do herní karty a rovněž kartičku do tomboly. 
Vyplněnou herní kartu může student směnit za svačinku nebo kávu.
Kartičku do tomboly může vyplnit a vhodit do osudí. Čím více kartiček v tombole, tím větší šance na výhru.

Předmětem příspěvku tomboly může být následující:

 • Věcný dar – prezentační předměty vystavovatele, jiné předměty užitné hodnoty pro cílovou skupinu (student)
 • Voucher – podmínkou je, že využití voucheru je skutečně realizovatelné, konkrétní, časově omezené a přínosné s respektem k cílové skupině (student, absolvent).
 • Nabídka spolupráce – alternativa voucheru. Příklady: pozvání na zkušební den v dané společnosti, týden/měsíc … placené brigády, stáž, pracovní poměr apod.

Pozn. do tomboly budou přijímány pouze takové dary, které budou mít formu dárkového balení. (Tj. např.: balení propisek v celofánovém sáčku s mašlí ano … hrst notýsků s logem ne). Vouchery a nehmotné příspěvky do tomboly musí mít dárkový vizuál.

Cena modulu: 0 Kč

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

VZDĚLÁVACÍ PREZENTACE

Jedná se o doprovodnou aktivitu veletrhu, která umožní se zaměstnavatelům prezentovat dlouhodobě, cíleněji, v čase, kdy si student zvolí.

Využití prezentace v rámci vzdělávacího bloku není podmíněno osobní účastí zaměstnavatele na půdě UHK v den konání JobStartu.

Podmínky využití:

 • Zveřejňována budou pouze videa se vzdělávacím obsahem. Prezentační část zadavatele může být součástí, ne však v rozsahu větším než 5 minut.
 • Zaměstnavatel zašle odkaz na video v rozsahu max 20 minut na adresu karierni.centrum@uhk.cz.
 • Po schválení obsahové hodnoty videa bude video zařazeno do playlistu vzdělávacího obsahu JobStartu.
 • Podmínkou publikace videa je řádně uhrazená faktura dle data splatnosti, nejpozději však do dne konání daného modulu JobStartu. 

Kde bude prezentační vzdělávací video publikováno?

 • Web Kariérního centra - www.karierni-centrum.cz; po dobu 6 měsíců
 • Fb Kariérníno centra - Kariérní centrum UHK
 • Fb IPaKC - Informačně poradenské a Kariérní centrum
 • Obrazovky na budově A v průběhu veletrhu JobStart
 • Prezentační oddychová místnost se základním cateringem pro studenty v průběhu konání veletrhu JobStart

Kariérní centrum si vyhrazuje právo nepublikovat videa zaměstnavatelů, která vyhodnotí jako nedostatečně v souladu se vzdělávacími cíly UHK,  videa s převažující prezentační částí, rovněž taková, která náborově iniciují studenty k odklonění se od záměru studia.

Cena modulu: 3.000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM z akce

Vzhledem k tomu, že s ohledem na GDPR není možné pořizovat externí audiovizuální záznamy, umožňujeme vystavovatelům použít video natočené pro potřeby Kariérního centra UHK. 

 • Rozsah videa: 50 - 90 vteřin
 • Doba dodání: max 60 dní od konání akce
 • Součástí videa: 
  • zdravice vystavovatele
  • záběr na stánek a aktivitu na něm
  • kontextové informace o tom, čím se společnost zabývá (slovem nebo pomocí titulků, dle domluvy)
  • odkaz na webové stránky 

Příprava od zaměstnavatele: (nutno dodat nejpozději 1 den před konáním JobStartu)

 • logo společnosti
 • otázky, na něž bude v rámci videa odpovídat
 • informaci o své společnosti v rozsahu max 5 vět, která bude v rámci videa prezentována

Podmínkou realizace videa je úhrada platby za službu nejpozději 1 den před konáním JobStartu.

Cena modulu: 5000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

NABÍDKA STÁŽE NA WEBU KARIÉRNÍHO CENTRA

Umístění nabídky vámi nabízené stáže pro studenty na webu Kariérního centra. Pop-up nabídka s přímým proklikem na kontaktní formulář.

Možnost získat stážisty do své firmy s potenciálem navázání dlouhodobé spolupráce.

Cena modulu: 3000 Kč*

*cena je uvedena bez DPH, které bude k ceně účtováno

DŮLEŽITÉ! Pravidla rezervací vystavovatelských míst

Protože kapacita JobStartu u nás je konečná, pro obsazení vystavovatelských míst platí uvedená pravidla.


Přednost mají zaměstnavatelé:

 • prezentující se poprvé
 • jejichž obor srozumitelně koresponduje s vyučovanými obory a zaměřením fakult (pedagogická, filozofická, přírodovědecká, informatiky a managementu)
 • nabízejí mzdu postavenou na fixní odměně, nikoliv na provizní složce
 • preferují variantu extra a vyšší, tj. kompletní balíček vystavovatelů
 • respektují standardní délku splatnosti faktur

Poznámka:

 • Kariérní centrum si ponechává výsadu nepřijmout rezervaci vystavovatele na základě oborové obsazenosti veletrhu nebo z vnitřních organizačních důvodů

Jaký bude další postup poté, co se na JobStart zaregistrujete?

 1. Po odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře se s Vámi spojíme a vše si potvrdíme.
 2. V následujících týdnech s Vámi budeme ladit přípravné práce. Vyžádáme si podklady pro to, abychom Vás mohli prezentovat na půdě univerzity a domluvíme se na dalších organizačních věcech.
 3. Před termínem JobStartu Vám podáme bližší informace. 
 4. V den JobStartu budete mít zajištěn přístup do budovy 2 hodiny před zahájením akce. My tam budeme také, abychom společně s Vámi prožili den plný dojmů 🙂 

Potřebujete více informací? 

Volejte nebo pište! Rádi cokoliv doplníme.

 

Bc. Michaela Vančurová

administrativa, konzultace a organizace

Ing. Mgr. Ivana Bauerová

projektová manažerka, JobStart

Bc. Jakub Stránský

event specialista Kariérního centra, organizace