Future skills a soft skills: Dovednosti pro budoucnost 2021+

Jaké jsou důležité kompetence pro pracovní trh současnosti i budoucnosti?
Jak stavět na základech získaných studiem? Seznamte se se soft skills a future skills.

Hard skills tvoří základ,

future skills budoucnost

Začněme od základů, bez kterých se neobejdeme. K tzv. tvrdým dovednostem (hard skills) patří:

 • vzdělání
 • jazykové znalosti
 • IT znalosti
 • řidičský průkaz a různá osvědčení

Jde jednoduše o takové dovednosti, které lze snadno prokázat diplomem nebo certifikátem. Jsou odrazovým můstkem, ale ještě nezaručují úspěch na trhu práce.

Které soft skills patří

k nejdůležitějším?

 • zdravá sebedůvěra
 • empatie
 • schopnost rychlého rozhodování
 • odolnost vůči stresu
 • organizační dovednosti
 • komunikativnost a umění navázat kontakty
 • prezentační dovednosti

O úspěchu často rozhodují soft skills

Měkké dovednosti vám umožní uplatnit vzdělání v praxi a „prodat“ nejen své znalosti, ale i nápady a názory.

Pomůžou vám lépe prezentovat úspěchy a výsledky své práce, pracovat v týmu, řešit konflikty, organizovat práci na projektu, vycházet s kolegy a vycítit, co je pro fungující pracovní vztahy potřeba.

Jakou roli hrají soft skill u pracovního pohovoru?

Říká se, že lidé přicházejí do zaměstnání za náplní práce, ale odcházejí kvůli lidem. Soft skill mají velký vliv na spokojenost v práci a produktivitu celého týmu.

Personalisté pomocí přesně mířených otázek umí rozeznat úroveň vašich soft skills a odhadnout vaše fungování v rámci týmu nebo na pozici leadera.

Které future skills jsou zmiňovány nejčastěji?

 • Orientace v nových technologiích a jejich aktivní využívání.
 • Kritické myšlení, tedy schopnost rozpoznat kvalitu informací, nepodléhat prvnímu dojmu a umět si vytvořit vlastní názor podložený důkazy.
 • Růstové myšlení vychází z přesvědčení, že se stále můžete zlepšovat a učit se. Opakem je pak fixní myšlení.
 • Flexibilita a schopnost přizpůsobit se změnám a novým okolnostem nejen v pracovním prostředí.
 • Kreativita jako disciplína, ve které máme ještě pořád navrch nad umělou inteligencí. Schopnost přicházet s novými a originálními řešeními je a bude vysoce ceněnou výhodou.

Soft skills: Získané nebo vrozené?

Hard skills můžete získat, naučit se, nastudovat. Ve škole nebo na kurzu. Soft skills jsou úzce spojené s povahovými vlastnostmi a osobnostními rysy. Pro jednoho je prezentace před plným sálem potěšením, pro druhého noční můrou a mučením. I

ntrovert, který toho moc nenamluví, bude s novými kolegy navazovat vztahy déle než extrovert, kterého je všude plno. Své soft skills nezměníme, nebo ano?

Dobrá zpráva – soft skills můžete vypilovat!

Mohlo by se zdát, že komu není shůry dáno… Ale naštěstí i měkké dovednosti můžeme zdokonalit a prohloubit. Jak například?

 • Více naslouchat a snažit se vcítit do myšlení druhého.
 • Jít na kurz prezentačních dovedností a naučit se zásady mluvení před lidmi.
 • Pořídit si pořádný diář a důsledněji organizovat svůj čas.
 • Zapracovat na sebedůvěře a vystupování.

Future skills aneb dovednosti pro budoucnost

Protože změny přicházejí ve stále rychlejším sledu, na řadu přicházejí future skills, jež nás připravují na budoucnost, která není už tolik vzdálená, ale vykukuje zpoza příštího rohu.

Zahraniční zdroje popisují future skills různě. Často vycházejí právě ze soft skills a rozšiřují je o další úroveň. 

Dobrá úroveň soft skills a future skills je konkurenční výhodou nejen na pracovním trhu, proto má smysl své schopnosti stále rozvíjet, a zvýšit tak šance na úspěch v budoucnu.

Pomůže Vám osobní konzultace?

Domluvte si termín!

Ing. Mgr. Ivana Bauerová

projektová manažerka, kariérní poradenství

Bc Michaela Vančurová

administrativa, konzultace a organizace